Sunday, September 23, 2007

喜百合

是夜去左 MegaBox 的喜百合食晚飯。d 野食唔錯。炸子雞,小籠包,松鼠魚等等全部都好好食。之後仲叫左幾過甜品。我自己既合桃露 ok。 反而 share 的豆沙鍋餅非常正。d 豆沙唔似出面食果 d 咁甜,個皮又脆脆地兼有咬口。

另外個拔絲係你面前「拔」俾你睇既。見佢開支忌廉汽水,倒入一碗冰到「拔」。不過…點解拔完都冇絲既?

有片為証喲:

4 comments:

cc said...

第時搵日一齊去試下 ~

kc said...

好呀~ 我有 coupon 呀~ :D

dc said...

we can back to work after having dinner there later... = =

cc said...

食完我係會番屋企,係唔會同你番上去繼續做o野o既 ~~~ bye bye ~~~~ :D ~~