Sunday, August 10, 2008

一酒兩食

一個人開支紅酒,飲左兩餐先飲晒。開始發覺紅酒飲到有d悶,可能飲得太密喇…


後記:反而做甜品o既雪糕就一次過 ko 左成盒… :o

1 comment:

cc said...

haagen-dazs打的燈好型 ...