Sunday, January 20, 2008

是日金句

「虛情假意下求真心」

3 comments:

cc said...

咁即係「自欺欺人」。歇後語啊!

lc said...

哈哈,大佬而家唔鐘意認真玩,鐘意玩認真咁話啦喎 :p

kc said...

大大佬!你講d野好深呀~唔明添… orz