Monday, October 15, 2007

十下十下 Revolution

係剛過去既星期六又係「十下十下」中渡過。五個人烚下烚下又一晚。今次唯一特別係我除左事前洗洗切切一輪之外,其餘買料呀,食完之後洗砂煲罌罉之類 D 粗重野全部有人代勞…哈哈,爽呀!


不過唔知點解,經過連續幾個禮拜既「十下十下」,我屋企個雪櫃 D 野不少反多。依家成個雪櫃都係 D 咩丸乜丸、肥牛、烏冬、汽水…… orz

3 comments:

dc said...

肥牛都仲有... 哈哈... 你有排唔洗食大M lu~~

kc said...

過左成個禮拜,仲有兩包丸,一支兩 liter 可樂,同好多包烏冬呀~ 大佬!好耐冇試過個雪櫃入面有咁多野食。orz

cc said...

我又要上來十下十下 ~~ :o